כל המשקאות עליהם אתם רק חולמים במבחר עצום ובמחירים ממש נמוכים. כולם זורמים ליין בעיר קריית שמונה!
view counter
השכרת ומכירת במות הרמה, מלגזות וגנרטורים. רום צפון - פתרונות הרמה ושינוע
view counter
השכרת ומכירת במות הרמה, מלגזות וגנרטורים. רום צפון - פתרונות הרמה ושינוע
view counter

תקנון אתר גליל עולה

כללי
השימוש באתר "גליל עולה" (www.galilole.org.il) כפוף ומותנה בהסכמת המשתמש לאמור בתנאי שימוש אלה. השימוש באתר והעדר אי הסכמה מפורשת ובכתב לתנאי השימוש, מעיד על הסכמה חד משמעית של המשתמש לתנאי השימוש והתחייבותו של המשתמש לפעול לפיה.
 
השימוש באתר "גליל עולה" מעיד על הסכמתכם לתנאים המפורטים להלן. אנא קראו אותם בקפידה.
 
 
מידע ותכנים
באתר "גליל עולה" מתפרסמים תכנים שונים הכוללים: גרפיקה, תמונות, סרטוני וידאו, קישורים, טקסטים ותכנים אחרים. התכנים נמסרו לפרסום על ידי המאמנים ומנהלי הספורט השונים, על ידי צוות כותבי האתר ועל ידי המפרסמים והם מופיעים במדורי האתר השונים. בנוסף, באתר קיימות אפליקציות נוספות (להלן: "פלטפורמות"), כמו לדוגמא "המלצות הגולשים", המאפשרות למשתמשים להעלות טקסטים / תכנים לאתר ע"פ התרשמותם וחוות דעתם הסובייקטיבית. אתר "גליל עולה" מעודד אותך וממליץ לך להתייחס לכל המידע הקיים באתר בזהירות ובביקורתיות הראויה.
 
 
אחריות
"גליל עולה" אינו אחראי למידע / תוכן / נתונים ו/או דיוקם הכלולים בתוכן. האתר לא יהיה אחראי לכל פגיעה שעלולה להיגרם כתוצאה משימוש בתוכן הנמצא באתר או בכל מכשיר קצה כלשהו בו מופיעים תכני האתר.
 
התכנים אינם מהווים תחליף להתייעצות עם מומחה / עצה / חוות דעת מקצועית.
 
כמו כן, האתר לא יהיה אחראי על התכנים המועלים לרשת על ידי המשתמשים באמצעות הפלטפורמות השונות: המלצות גולשים, תגובות (טוקבקים), פורומים ואחרים. לאתר אין יכולת לשלוט ולפקח בצורה מלאה על כל התכנים המופיעים במדורים מסוג זה והוא אינו עומד מאחורי הדברים. התכנים המועלים ו/או התגובות המתפרסמות במדורים השונים יהיו חשופים בכל רשת האינטרנט ולכן האתר אינו יכול להעריך אילו תגובות יתקבלו מפרסומן. לפיכך האחריות הנובעת מהעלאה ו/או שימוש בתכנים מסוג זה ו/או מכל סוג אחר מוטלת על המשתמש עצמו והאתר לא יישא בכל אחריות.
האתר שומר לעצמו את הזכות, אך לא מתחייב, למחוק תכנים על פי שיקולו הבלעדי.
 
באתר מתפרסמים נתונים אודות מפרסמים שונים, כגון: מחירים, מבצעים, הכשרה מקצועית, ניסיון ונתונים נוספים אחרים. כל המידע המוצג הינו כפי שהוכנס על ידי המפרסם והנו עשוי להתעדכן מדי פעם בהתאם לשיקוליו של המפרסם ו/או האתר. האתר לא אחראי על מידע זה, וממליץ לכל המשתמש במידע ו/או העלול להסתמך על תכניו, לבדוק את תוכנו באופן עצמאי.
 
אתר "גליל עולה" לא יישא בכל אחריות לגבי מידע המפורסם באתר לרבות שאלות המופנות למאמנים ו/או גולשים אחרים ו/או תגובות לכתבות, ו/או מודעות פרסום ו/או כתבות באתר. האתר לא יהיה אחראי לכמות התגובות, זהותן או לכל מעשה ו/או תוצאה הנובעים מהפרסום.
 
האתר לא ישא בכל אחריות בנוגע למידע המסחרי הקיים באתר לרבות באנרים, מודעות מסחריות, מוצרים המוצעים למכירה ו/או אחרים. האתר לא מבצע כל בדיקה באשר לאמיתותם ו/או דיוקם /ואו מהימנותם של הפרסומים. האחריות הבלעדית חלה על הגוף המפרסם. האתר לא יהווה צד לעסקה שעשויה ו/או תתבצע בין הגולש לבין המפרסם, ולא יישא בכל אחריות לתוצאות העשויות להיגרם בשל עסקאות מסוג זה ו/או אחרות.
 
למשתמשים ו/או למפרסמים לא תהיה כל דרישה / טענה / תביעה מסוג כל שהוא כלפי מי מכל צוות האתר. כל שימוש באתר והסתמכות על תכניו באחריותם המלאה והבלעדית של המשתמשים.
 
האתר אוסר להעלות ויהיה רשאי לסרב לפרסם מידע / פרטים בלתי חוקיים, אסורים ע"פ דין, עוינים, מזיקים, גזעניים, מאיימים, טורדניים, העלולים להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית, פוגעים ברגשות הציבור, מוציאים לשון הרע, פוגעים בפרטיות, ו/או מהווים הפרה אחרת כלשהיא של החוק הישראל.

האתר אינו מתחייב כי השירותים השונים ו/או הקישורים ו/או כל דבר אחר הקיימים באתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יהיו תקינים ולא יופרעו ו/או יהיו חסינים מפני נזקים כגון הפרעות בקווי תקשורת בחברה או אצל ספקיה, גישה לא חוקית למאגר הנתונים, כשלים בחומרה ו/או תוכנה.
 
מערכת אתר "גליל עולה" רשאית בכל עת לשנות את צורתו ו/או מבנהו של האתר ע"פ שיקוליה הבלעדיים וללא צורך להודיע על כך מראש. לגולשים או לכל צד אחר לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי מערכת האתר בעקבות השינויים.
 
 
זכויות קניין רוחני
כל זכויות הקניין הרוחני באתר הנן של "גליל עולה". הזכויות כוללות את קוד המחשב היוצר את האתר וכן את כל סוגי הקבצים המצויים בו, לרבות קבצי טקסט, סימני המסחר, גרפיקה, תמונות, מולטימדיה ותוכנות אחרות.

הפקה חוזרת ו/או שיכפול ו/או הפצה ו/או סריקה, הוצאה לאור, העתקה, הצגה בפומבי ו/או העברה לצד שלישי של כל או חלק מהתכנים באתר (בכל אמצעי שהוא, כולל אך לא רק, באמצעות דואר, פקס, דוא"ל, אינטרנט או אמצעים דיגיטאליים אחרים) בין בתמורה ובין שלא בתמורה הינם אסורים בהחלט, אלא באישור מראש ובכתב של בעלי האתר. שימוש ו/או פרסום המידע המופיע באתר, באתרים אחרים ו/או בכל מקום ו/או מדיה אחרת, הינם אסורים בהחלט. כמו-כן, אסור בהחלט לבצע כל פיתוח ו/או שינוי ו/או תרגום ו/או טרנספורמציה של המידע המפורסם באתר ו/או המתבסס עליו.
 לשם קבלת אישור מראש ובכתב של בעלי האתר לפרסום המידע במקומות אחרים, ניתן לפנות אלינו דרך טופס התקשרות באתר.
 
 
שמירה על פרטיות - אמנת פרטיות
מערכת אתר "גליל עולה" רשאית להשתמש ולאסוף למאגר המידע של האתר, את הפרטים שנמסרו על ידי הגולש / המשתמש לצורך שיפור השירותים המוענקים על ידה, ליצירת קשר עם המשתמש, לצורך עדכונו בפעילות האתר ובדבר מבצעים ו/או בנוגע לשירותים ומוצרים המוצעים על ידי האתר ו/או צדדים שלישיים עמם נמצא האתר בקשר, כולל יצירת קשר באמצעות משלוח דוא"ל והודעות SMS.
 
כמו-כן, האתר רשאי לעשות שימוש בפרטים האמורים לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים ומטרות שיווקיות אחרות. מידע זה לא יזהה את המשתמש אישית ולא יכלול מידע רגיש כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות.
 
במהלך הזנת הנתונים על ידי המשתמש באתר ישלח למחשב המשתמש קובץ זיהוי (Cookie) וזאת לצורך זיהוי המשתמש בעת גלישתו באתר במטרה לשפר את השירות.
 
באתר תוכלו למצוא קישוריות שתובלנה אתכם למספר אתרים אחרים, חלקם הינם מפרסמים וחלקם הינם חברות עסקיות ש"גליל עולה" נמצא עמן בשיתוף פעולה עסקי.
 
חלק מהאתרים האלה יופיעו תחת שם ו/או מותג ו/או לוגו הכולל גם את הלוגו של אתר "גליל עולה", אך הם לא מופעלים ו/או לא מתוחזקים תחת השגחת אתר "גליל עולה".
לכן, אמנת הפרטיות של אתר "גליל עולה" אינה חלה ו/או אינה תקפה באתרים שאליהם מובילות הקישוריות. לאתרים אלה אמנת פרטיות משלהם, שונה מאמנת הפרטיות של אתר זה. חשוב ביותר כי תקראו ותבדקו היטב את אמנת הפרטיות של כל אחד מהאתרים הללו לפני שאתם מוסרים פרטים אישיים ו/או מידע אחר באתר החדש אליו הגעתם. האתרים אינם מסוגלים ולא יהיו אחראים לשמירה על הפרטים והמידע שאתם משאירים באתרים אלה.

רכישת חבילות פרסום ישירות דרך האתר
זמן אספקת המוצר - תוך 7 ימי עסקים מביצוע התשלום.
נוהל ביטול עסקה - הלקוח יחוייב על דמי ביטול בשיעור 5% מסך העסקה או 100 ₪ לפי הנמוך ביניהם. בנוסף, אם הלקוח קיבל הנחה עקב כך שרכש חבילת פרסום למשך שנה הוא יחוייב על ההפרש.
אבטחה - דף התשלום מאובטח בתקן PCI.

 
מקום שיפוט והדין החל
על השימוש באתר זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין עניין הנובע מהשימוש באתר יהיה בבתי המשפט המוסמכים בישראל ובאזור קרית שמונה בלבד.

מערכת גליל עולה
כל הזכויות שמורות © גליל עולה - אתר הספורט של הצפון
תכנות: SmartWebs  ♦  שיווק דיגיטלי: SOL Digital